New 2017 Kia Sorento EX AWD

(360)-715-3455

Stock Number:Z7191
Exterior Color:Snow White Pearl

Special
New 2017 Kia Sorento Limited V6 AWD

(360)-715-3455

Stock Number:Z7126
Exterior Color:Platinum Graphite

Special
New 2017 Kia Sorento Limited V6 AWD

(360)-715-3455

Stock Number:Z7128
Exterior Color:Ebony Black

Special
New 2017 Kia Sorento LX AWD

(360)-715-3455

Stock Number:Z7067
Exterior Color:Remington Red

New 2017 Kia Sorento LX AWD

(360)-715-3455

Stock Number:Z7242
Exterior Color:Ebony Black

New 2017 Kia Sorento LX AWD

(360)-715-3455

Stock Number:Z7248
Exterior Color:Titanium Silver

Special
New 2017 Kia Sorento SX V6 AWD

(360)-715-3455

Stock Number:Z7121
Exterior Color:Ebony Black

New 2017 Kia Sorento SX V6 AWD

(360)-715-3455

Stock Number:Z7256
Exterior Color:Titanium Silver