New 2018 Kia Sorento EX AWD

(360)-715-3455

Stock Number:Z8081
Exterior Color:Sangria

Special
New 2018 Kia Sorento EX V6 AWD

(360)-715-3455

Stock Number:Z8002
Exterior Color:Polished Walnut

New 2018 Kia Sorento EX V6 AWD

(360)-715-3455

Stock Number:Z8135
Exterior Color:Polished Walnut

Special
New 2018 Kia Sorento LX AWD

(360)-715-3455

Stock Number:Z8069
Exterior Color:Sparkling Silver

New 2018 Kia Sorento LX AWD

(360)-715-3455

Stock Number:Z8075
Exterior Color:Platinum Graphite

New 2018 Kia Sorento LX AWD

(360)-715-3455

Stock Number:Z8086
Exterior Color:Sangria

New 2018 Kia Sorento LX AWD

(360)-715-3455

Stock Number:Z8153
Exterior Color:Platinum Graphite

Special
New 2018 Kia Sorento LX V6 AWD

(360)-715-3455

Stock Number:Z8068
Exterior Color:Titanium Silver

New 2018 Kia Sorento LX V6 AWD

(360)-715-3455

Stock Number:Z8139
Exterior Color:Blaze Blue

New 2019 Kia Sorento SX Limited V6 AWD

(360)-715-3455

Stock Number:Z9000
Exterior Color:Titanium Silver